Боскове Rotecna

Навесчета за боксове за опрасване- Ni2 Mobile

 

 

Използването на навес в боксовете за опрасване намалява течението, поддържайки микроклимат за прасенцата без да има нужда от увеличаване на температурата в помещението, като в същото време същата остава на по-комфортно за свинята ниво, за максимизиране на хранителния и прием. Това води до по-малка необходимост от отопление (от 20 до 50% по-ниска консумация за отопление в кърмачки), по-висока консумация на фураж от свинете и по-ниска смъртност на прасенца и по-добри резултати (до 0,5 повече отбити прасенца на прасило). Т.е. това е инвестиция, която се изплаща за месеци (тези данни са предоставени от клиенти, които са използвали Ni-2 през последната година).

Ni-2 Mobile може лесно да бъде инсталиран в съществуващ или нов бокс за опрасване и може да се отвори от коридора за инспектиране на животните.