Fog канализация свиневъдство

Fog канализация свиневъдство

 

Канализация- Fog Agroteknik, Дания

Оборудването в сградите може да сменя лесно и често, но не и канализационната система. Направете си сигурна и надеждна канализационна система, за да си решите проблемите завинаги.

Ние предлагаме системата “Straight Flush” на датската фирма Fog Agroteknik.

  • Оригиналната “STRAIGHT FLUSH”- система е разработена, за да осигури бързо изпразване на каналите при наличието на чиста свинска оборска тор под скарите. Торта под формата на каша се  отвежда с помощта на тръбна система от канала в помещението към яма или резервоар за съхранение.

Системата се предлага в Ø 200, 250 и 315 мм.

Принципна схема

Предимства на системата Straight Flush:

– Бързо и лесно инсталиране

– Без изтичане в подпочвените води

– Дълъг живот

– Икономични инвестиции и ниски разходи за поддръжка

– Изпразването чрез системата изисква  минимално време

– Лесно опериране и поддръжка