Течно хранене

Течно хранене Fancom

 

Добрите резултати започват с балансирана система за хранене
Течното хранене има много предимства. Животните усвояват течната храна по-добре. Тъй като в течната храна можете да ключите и остатъчни продукти от различни промишлености, то вие спестявате разходи. Плюс това, течното храене е идеално ако искате да добавите свои собствени продукти като цалевица и зърнени култури. Системата пести и работна ръка.

Подходяща за всяко помещение
Компютърът за течно храене на Fancom- 778 е подходящ за всеки вид помещение, голямо или малко. Модулната конструкция означава, че вие можете да автоматизирате точно желания процес.

Ефективно и спестява време
Дозирането при влизане и при излизане може да става едновременно за по-ефективен хранителен процес. За регулиране на дневните дажби се използват хранителни криви за всяко храниломесто.  В зависимост от възрастта на прасетата, компютърът автоматично преминава към друг ви смеска. Цялата консумация на суровините в различните видове смески се регистрира внимателно.

Направен за улеснение
С компютърът за течно хранене на Fancom се работи лесно. Той е практичен и може да се управлява чрез ПК, дори и на големи разстояния. От ПК може да генерирате таблици, графики, планове, които да ви помогнат при анализиране и регулиране на стратегията ви за хранене.


 

Fancom има 3 системи за течно хранене:

 

– FullFix

FullFix е основната система за течно хранене на Fancom. Тя се състои от един или повече кръга пълнени последователно от танкер. В кръга винаги има храна. Тя се смесва с тази от следващия хранителен цикъл.

 

 

– SmartFix

Най-често използваната система за течно хране е SmartFix. Когато няма активен хранителен цикъл, всички кръгове се пълнят с позиционираща течност- най-често вода.

 

– MultiFix

MultiFix означава мулти-фазно течно хранене.