Fancom – сухо хранене

Мулти-фазно сухо хранене на Fancom

Сух фураж с мултифазно хранене
Хранене в съответствие с хранителните потребности гарантира здравето на вашите животни и добри производствени нива. При сухото хранене на Fancom се тегли, дозира и регистрира фуражът за вашите прасета във всяка производствена фаза. Храненето на практика е с точност до грамове. Напълно автоматично, лесно и просто. Резултатът е по-здрави животни с много добър прираст.

Принцип на действие
Мулти-фазната система за хранене подава точното количество, в точното съотношение, на точното храниломесто. Състава на фуража може да се променя ежедневно, така че точно да отговаря на нуждите на животните. Преходите са плавни, така че животните няма да имат проблем с адаптирането към различния фураж. Даваното количество е точно определено според растежа и хранителата крива. Резултатът е по-стабилен растеж и по-здрави животни.

Кантарът/ смесителят тегли точно и гарантира, че различните количества са внимателно смесени. Лесният за работа F71 контролер точно калкулира количеството и състава на фуража за всеки дозатор. F71 може да контролира по няколко кръга едновременно .Това позволява повече животни да се нахранят за по-кратко време. Точното регистриране на консумирания фураж позволява на потребителя да калкулира точно използваното количество. Данните могат да се използват за калкулиране на точни индекси, да се правят сравнения и да се вземат решения.