Fancom – вентилация

Fancom – Вентилация

 

 

Концепции NATUFLOW

NatuFlow 60% спестяване на енергия от вентилация в свинеферми

NatuFlow комбинира предимствата на естествената вентилация и механичната вентилация, така че да ви помогне да спестите до 60% от разходите за електроенергия за вентилация. В много ситуации, естествената вентилация е достатъчна да създаде добър климат в сградата. NatuFlow ще активира допълнителната механична вентилация само в случай, че няма достатъчно естествено движение на въздуха.

Колкото се може повече използване на естествената вентилация
Комина на NatuFlow съдържа предавател за потока на въздух, регулаторна клапа и е енергоефективен. Височинната разлика между клапата за вкарване на въздуха и изхода за въздуха, създава коминния ефект нужен за добрата естествена вентилация. Фуниевидната форма и големия диаметър на вентилационния комин -стимулират този процес. В около 20% от ситуациите, този модел на естествено движение на въздуха, може да осигури на животните достатъчно свеж въздух, така че NatuFlow ще деактивира вентилатора .

Механична вентилация само когато е строго нужно
Natuflow ще активира  енергоефективния вентилатор, само в случай че потокът на естествената вентилация не е достатъчен. Дори в тази ситуация, потокът на естествена вентилация ще продължи да е ефективен. Вече ефективният вентилатор ще използва дори по-малко енергия, тъй като не трябва да работи толкова много, за създаването на същия ефект.

Ако има твърде много естествен поток, регулаторът ще затвори автоматично до правилното ниво на вентилация.  Това предотвратява  течение и ненужна загуба на енергия.

 


PowerFlow

Концепция PowerFlow

Точната вентилация увеличава производителността на животните
С вентилационната система PowerFlow , вашите прасенца, свине майки и прасета угояване могат да извлекат ползи от супер точната вентилация. Общоизвестно е, че добрата околна среда стимулира по-добрата производителност на животните. Вземайки предвид възрастта на животните, системата PowerFlow ще създаде автоматично точната вентилация, никога повече и никога по-малко.

Климатът много плавно преминава от минимален към максимален, без температурни колебания, които биха повлияли зле на растежа на животните. В зоната на минимална вентилация, PowerFlow™ гарантира точно снабдяване със свеж въздух с цел извличане на вредните газове като CO2, NH3, влага и прах и да вкара богат на кислород въздух. Ако необходимостта от вентилация се увеличи, PowerFlow™ постепенно активира вентилаторите, за да изкара топлината излъчвана от животните. Този плавен преход не нарушава потока на въздуха. Ако е необходимо допълнително охлаждане, може да се активира тунелна клапа, за създаване на тунелен ефект при максимална вентилация. Това води до силно движение на въздуха като хладен бриз над животните. Постоянно контролираща се охладителна система перфектно допълва системата PowerFlow™. PowerFlow™ регулира вентилацията на базата на теглото на животните и автоматично настройва вентилацията, така че да отговаря на техните потребности. Компютърът автоматично калкулира идеалната позиция на вентилацията, за да се избегне ненужно вентилиране или отопление.

Никакво течение и ненужно прахосване на енергия
Сърцето на системата е  ATM измервателната и регулаторна единица, коминен модул с вграден вентилатор, предавател за потока на въздух и регулаторна клапа. Патентованият предавател на потока на въздуха, непрекъснато измерва вентилацията в сградата. Ако свежият въздух е твърде малко, вентилаторът ще се активира. При достатъчно естествено движение на въздуха, вентилаторът остава изключен и въобще не използва енергия. Вградената регулаторна клапа компенсира всеки излишък на движение на въздуха. Климатичният компютър на Fancom автоматично обезопасява правилната процедура.


Концепция CentralFlow

Eнергоефективно централно извеждане на въздуха ви спестява допълнително 20% енергия
CentralFlow е интелигентен вариант на обичайните системи за централно извеждане на въздуха, който може да ви спести 20% допълнително енергия. С централен  контрол на въздуха, един честотен контролер, контролира всички вентилатори в сградата. Секцията с най-голяма потребност определя скоростта на вентилатора. Измервателните и регулиращите единици компенсират допълнително вентилирания въздух в другите секции.

Винаги достатъчно вентилация във всички секции и въпреки това пак е налице спестяване на енергия
CentralFlow iе уникална, тъй като постоянно контролира позицията на регулиращата клапа. Практическият опит показва, че дори в секции с най-голяма нужда, вентилираният въздух се регулира. Регулиращата клапа може да се отвори и повече. Затова системата автоматично контролира централния вентилатор постепено, за да може регулаторната клапа действително да се отвори.  Благодарение на тази корекция, централният вентилатор ще работи 10 до 15% по-бавно от необходимото на базата на секцията с най-голяма необходимост от вентилиране. Това води до значителни спестявания на енергия.

Интелигентата система прави възможно спестяването на енергия
Интелигентността на системата се съдържа в иновационния софтуеър на климатичния компютър на Fancom в комбинация с патентования линеен предавател на потока, който осигурява правилното измерване на потока на въздуха.


EasyFlow

ОСНОВНА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА

EasyFlow™ контролира вентилатора на базата на RPM сензор за обратна връзка, който постоянно измерва скоростта на работа. Климатичният контролер гарантира, че действителните обороти на вентилатора са рабни на нужните. Това значително подобрява точността на климата в помещението. Вятърът и метеорологичните условия имат по-малко влияние върху вентилационната система, тъй като  оборотите се коригират. Вземайки под внимание позицията на вентилаторите, EasyFlow™ точно контролира клапите в правилната позиция. Системата за отопление и/ или охлаждане също може точно да се регулира.