Представители сме на

– FANCOM B.V., Нидерландия – системи за климатизация, течно и сухо хранене, компютъризирани фуражни кухни, софтуер за управление на  различните системи от разстояние;

– VDL agrotech , Нидерландия – системи за сухо автоматизирано и механизирано хранене, хранилки, поилки, силози;

– Vencomatic Group , иновативни системи в птицевъдството системи за настаняване на кокошки и машини за яйца.

– Rotecna, Испания –  системи за  механизирано хранене,  пластмасови и метални скари и крепежни елементи,  хранилки,  дозатори,  поилки,   силози;

– Silos Cordoba, Испания – плоски и конусни силози, системи за транспортиране и обработка на зърно, елеватори;

– Fog Agentur and Agroteknik A/S, Дания – канализационни системи, кухи профили и панели, отоплителни лампи, PVC тръби и принадлежности, PVC консумативи, други тръби;

– Milieusystemen Tiel B.V., Нидерландия – фолио басейни, прилежащите тръби и канализационни части, покривала за басейни;

– Veenhuis Machines B.V., Нидерландия – танкери за разпръскване на оборска тор, други земеделски машини;

– AIM WorldWide, Нидерландия – всичко за вашата модерна лаборатория за изкуствено осеменяване на свине;

– Agrovision BV, Нидерландия – софтуер с модули за свине майки, прасета угояване, птици- бройлери и носачки;

– Profextru B.V., Нидерландия – пластмасови преградни панели за боксове, профили за тях;

– Paneltim, Белгия- преградни панели за боксове и помещения.