Ние предлагаме

–    Технологично оборудване от А до Я за свинеферми
–    Технологично оборудване за птицеферми
–    Системи за климатизация и хранене на всякакви видове животновъдни ферми
–    Екологични решения на фермерите
–    Проектиране и изготвяне на проекти по европейски фондове
–    Монтаж
–    Сервиз и поддръжка
–    Технологични съвети/ решения на вашите проблеми