Вентилация бройлери Fancom

Вентилация бройлери Fancom

МТТ – Minimum Transitional Tunnel Ventilation (Минимална Преходна Тунелна Вентилация). Това е вентилационната система на Fancom, която гарантира равномерен климат в помещенията за птици. Екстремните метеорологични условия и променящите се дневни и нощни температури не оказват влияние върху микроклимата. Тази система се използва най-често при бройлерите, но дори и при носачките и родителските животни дава по-добри резултати.

Принципът е на базата на постепен преход от минимална към максимална вентилация в три фази. Резултатът е контролируем производствен микроклимат, който осигурява идентични условия за растеж през целия период от първия ден, в който пиленцата се раждат, до последния ден на угоителния период. Това води до 10% по-бърз прираст, подобрено усвояване на фуража, намалена смъртност и еднакви условия на растеж за невероятно висока хомогенност на животните. Растежът е непрекъснат. Постепенният преход от минимална към максимална вентилация гарантира непрекъснат поток на въздуха. Това предотвратява стреса при животните и създава оптимални условия за здравословен растеж. Благодарение на МТТ системата населеността на помещенията може да бъде висока дори и при високи температури, което е предизвикателство за всеки производител на птици. При израстване на птиците, климатът в помещенията „расте” с тях. Дори и при максимална гъстота и особено високи външни температури, животните продължават да растат.

  • Как работи системата:

Първата фаза на вентилационната концепция МТТ е минимална вентилация.

Минималната вентилация е жизненоважна за извеждане на вредните съставки като СО2, NH3, влага и прах и вкарването на въздух богат на кислород. Това е особено важно при малки, все още развиващи се животни, за да се предотвратят респираторни проблеми. Добрата минимална вентилация е много важна и е условия за постигане на най-добри резултати от животните. Въздухът влиза от стенни клапи по дължината на сградата и се извежда от вентилатори на билото или на стената. Потокът на въздуха може да се контролира добре и се разпределя равномерно из цялото помещение дори и при ниски скорости.

При увеличаване на необходимостта от вентилация, МТТ системата превключва на преходната фаза, постепен преход към тунелна вентилация.

Деликатният преход предотвратява всякакви нарушения на модела на потока на въздуха. Няма поява на шум от внезапно отваряне или затваряне на клапи или промяна на интензитета на светлината от внезапно отваряне на клапи. Това предотвратява стресирането на животните и осигурява спокойна атмосфера в помещението. Животните не мигрират заедно като група, а стоят разпръснати из цялата сграда. Крайният резултат е здрави и добре растящи животни. Преходната фаза е уникален принцип намиращ се само във вентилационната система- МТТ на Fancom. По време на тази фаза минималната вентилация работи на максимум, а големите тунелни вентилатори се активират докато тунелните клапи се отварят бавно. Потокът на въздуха постепенно се променя от минимална вентилация по цялата широчина на сградата, към тунелна вентилация- по дължината на сградата. Системата взема предвид възрастта на животните и гарантира че скоростта на въздуха няма да стане твърде висока докато младите птици все още развиват своите пера.

Последната фаза на МТТ вентилационната система е тунелната вентилация.

На този етап е важно да се изведе навън прекомерната топлина образувана от птиците. Стенните клапи са напълно затворени,  а тунелните клапи са отворени, толкова колкото е необходимо. Вентилаторите в задната част на помещението- тунелните, са активирани. Това води до така наречения тунелен ефект, при който въздухът преминава над животните с висока скорост. Потокът на въздуха генерира охлаждащ вятър, който обикновено осигурява достатъчно охлаждане на температурата