Поене родители кокошки и носачки

Поене родители кокошки и носачки

 

• Нипелни системи за поене на всички видове птици;
• Системи с или без чашки;
• Лесни за почистване и дезинфекциране
• Точно регулиране на водоподаването с регулатор на налягането;
• Медициране и ваксиниране с медикаторна помпа