Хранене VDL Matrix

Хранене VDL Matrix

Matrix- уникална хранителна система само за петли

 

  • По-малко стрес сред птиците, мъжките ядат един до друг;
  • Достъп на всички петли едновременно до фураж;
  • Възможен е по-добър контрол и селекция по време на хранене;
  • Коритата са затворени по време на дозиране на фуража, така че мъжките птици нямат достъп до фураж по време на процеса на пълнене;
  • Целият фураж е разпределен в коритата преди да дойде времето за хранене