Проекти

Реализирани Проекти
Свинеферми:

 • с. Ветрен, силистренско
 • с. Ирник, силистренско
 • с. Ситово, силистренско
 • с. Голямо Враново, русенско
 • с. Юделник, русенско
 • Лясковец, великотърновско
 • с. Българско Сливово, великотърновско
 • Троян
 • с. Караманово, русенско
 • Нова Загора
 • Ямбол
 • Костинброд
 • с. Дунавци, видинско
 • с. Оряховица, старозагорско
 • Бъзау, Румъния
 • ЕТ Милена Митова, Търговище
 • ЕТ Дени, с. Езерче

Птицеферми:

 • с. Сребърна, силистренско
 • с. Полски Сенвец, Великотърновско

Депа за агнета:

 • с. Ситово, силистренско
 • с. Поляна, силистренско

Депо за ярета:

 • с. Ситово, силистренско

Биволици:

 • с. Ситово, силистренско

Фуражни кухни:

 • с. Ветрен, силистренско
 • с. Ирник, силистренско
 • гр. Костинброд
 • с. Дунавци, видинско
 • с. Ситово, силистренско
 • с. Караманово, русенско
 • Бъзау, Румъния

Системи за микродозиране:

 • с. Ветрен, силистренско
 • с. Шемшево, великотърновско

Хладилни камери и климатизация:

 • Меком, Силистра
 • мандра Алфатар, силистренско
 • магазини Агроинвест, Силистра
 • Тутракан, силистренско

Плоски силози за зърно:

 • Бъзау, Румъния
 • Гюргево, Румъния
 • Булбукат, Румъния
 • с. Попина, силистренско